Tô Đậm - Season 6
Tô Đậm is a non-profit organization that brought art to children at distinctive lands, through mural arts, workshop and books. 

Photo by Mat Bet


Cầu Gẫy Elementary School @ Ninh Thuận, Việt NamƯớc Mơ Library  @ Vĩnh Hy Elementary School